ASUS
Cty: 4,350,000 đ
Cty: 3,950,000 đ
Cty: 2,580,000 đ
ĐẶC QUYỀN NOTE 8
GALAXY J7 PLUS