Apple Ipad Pro 12.9 Wifi (2017)
AD: 18,350,000 đ
AD: 21,350,000 đ
AD: 24,550,000 đ
ĐẶC QUYỀN NOTE 8