Ipad Pro 12.9 (2017)
AD: 19,990,000 đ
AD: 23,600,000 đ
AD: 25,400,000 đ
ĐẶC QUYỀN NOTE 8
GALAXY TAB S4