Apple Ipad Pro 10.5 Wifi+4G
AD: 17,450,000 đ
AD: 19,850,000 đ
AD: 23,250,000 đ
ĐẶC QUYỀN NOTE 8