Apple Ipad Pro 12.9 Wifi+4G (2017)
AD: 21,350,000 đ
AD: 24,350,000 đ
ĐẶC QUYỀN NOTE 8