Apple Ipad Pro 10.5 Wifi
AD: 14,650,000 đ
AD: 16,850,000 đ
AD: 19,650,000 đ
ĐẶC QUYỀN NOTE 8