IPHONE X
AD: 18,800,000 đ
AD: 21,900,000 đ
AD: 21,600,000 đ
ĐẶC QUYỀN NOTE 8
GALAXY TAB S4