IPHONE 6S
AD: 8,500,000 đ
AD: 11,950,000 đ
Cty: 12,700,000 đ
AD: 12,990,000 đ
ĐẶC QUYỀN NOTE 8
GALAXY J7 PLUS