IPHONE 6S Plus
AD: 9,200,000 đ
AD: 12,800,000 đ
Cty: 13,600,000 đ
ĐẶC QUYỀN NOTE 8
GALAXY J7 PLUS