VIVO
Cty: 6,700,000 đ
Cty: 5,990,000 đ
Cty: 4,200,000 đ
ĐẶC QUYỀN NOTE 8
GALAXY J7 PLUS