iPhone 6 - 6 Plus
Cty: 7,990,000 đ
Cty: 8,990,000 đ
AD: 8,500,000 đ
ĐẶC QUYỀN NOTE 8
GALAXY J7 PLUS