iPhone 6 - 6 Plus
Cty: 5,950,000 đ
ĐẶC QUYỀN NOTE 8
GALAXY J7 PLUS