IPHONE 7 PLUS
AD: 16,800,000 đ
AD: 17,100,000 đ
ĐẶC QUYỀN NOTE 8
GALAXY J7 PLUS