IPHONE 8
AD: 16,400,000 đ
Cty: 17,700,000 đ
AD: 15,990,000 đ
Cty: 17,350,000 đ
AD: 15,990,000 đ
Cty: 17,350,000 đ
AD: 15,990,000 đ
Cty: 17,350,000 đ
AD: 18,900,000 đ
ĐẶC QUYỀN NOTE 8
GALAXY J7 PLUS