NEW iPad 2018(Gen 6)
AD: 7,900,000 đ
Cty: 8,200,000 đ
AD: 9,900,000 đ
AD: 10,600,000 đ
Cty: 11,200,000 đ
AD: 12,900,000 đ
Cty: 13,200,000 đ
ĐẶC QUYỀN NOTE 8
GALAXY J7 PLUS