NEW IPAD 2017 Wifi
AD: 7,990,000 đ
Cty: 8,400,000 đ
AD: 10,250,000 đ
Cty: 10,850,000 đ
ĐẶC QUYỀN NOTE 8