REALME
Cty: 3,550,000 đ
Cty: 2,250,000 đ
ĐẶC QUYỀN NOTE 8
GALAXY TAB S4