iPhone 15 Plus
21,500,000 đ
23,990,000 đ
25,800,000 đ