IPAD PRO 9.7 WIFI
AD: 12,500,000 đ
AD: 13,200,000 đ
AD: 13,990,000 đ
ĐẶC QUYỀN NOTE 8